Arhitektura. Građevinarstvo. Geodezija. Strojarstvo. Elektrotehnika.
Kompletna tehnička rješenja za ugodniji život.
Zatražite ponudu »

Tehničko savjetovanje investitora

Tijekom obavljanja tehničkog savjetovanja investitora, osobe odgovorne za tehničko savjetovanje investitora obavljat će poslove kako slijedi:
 • organizacija geotehničkog ispitivanja terena
 • organizacija izrade potrebnih geodetskih radova
 • organizacija snimaka terena i infrastrukturnih pozicija instalacija na lokaciji
 • organizacija i provedba natječaja, te analiza prispjelih ponuda uključivo prijedlog izvoditelja s kojima bi trebao sklopiti ugovore prema ocjeni najpovoljnijeg
 • izrada i predlaganje operativnog sustava izvođenja radova sukladno usvojenom mrežnom planu u dogovoru sa stručnim službama investitora
 • izrada prijedloga ugovora o građenju s općim i posebnim uvjetima
 • usvajanje operativnog plana kao sastavnog dijela ugovora o građenju
 • uvođenje izvoditelja u posao i organizacija svih učesnika gradnje na zadacima realizacije
 • organizacija izrade idejnog rješenja
 • ishođenje svih potrebnih suglasnosti te ishođenje lokacijske dozvole
 • organizacija izrade idejnog projekta, ishođenje svih potrebnih suglasnosti, te ishođenje načelne građevinske dozvole
 • organizacija izrade glavnog i izvedbenog projekta
 • ishođenje svih potrebnih suglasnosti te ishođenje građevinske dozvole
 • ishođenje uporabne dozvole
 • primopredaja objekta investitoru
 • praćenje objekta u garantnom roku